Mogu li dobiti više od 1 lica na par čarapa?

Naravno! Na jedan par čarapa možete dobiti do tri različita lica. Odaberite opciju na stranici proizvoda. Imajte na umu da svako dodatno lice ima malu naknadu. 

Za čarape sa jednim licem možete učitati jednu fotografiju. U slučaju da fotografija ima više lica, molimo navedite koje biste željeli za ispis u napomeni pri narudžbi.

Za čarape sa dva različita lica možete učitati jednu do dvije fotografije. Ukoliko učitate jednu fotografiju, provjerite sadrži li dva lica. U slučaju da fotografija ima više od dva lica, molimo navedite koja biste željeli za ispis u napomeni pri narudžbi.

Za čarape sa tri različita lica možete učitati jednu, dvije ili tri fotografije. Ukolko učitate jednu ili dvije fotografije, U slučaju da fotografija ima više od tri lica, molimo navedite koja biste željeli za ispis u napomeni pri narudžbi. 

Čarape sa više od tri različita lica nisu moguće za izradu.